Motto 

Dvě věci naplňují mysl

vždy novým a rostoucím úžasem,

čím častěji a více o nich člověk rozjímá:

veliký Nou Camp nade mnou a mrňavý Messi ve mně ...